Arhiva

Јавни конкурс

Веће Градске општине Звездара, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16),...

јул 17, 2017

ВИШЕ vise