Arhiva

Јавна набавка радова на текућем одржавању дела система за одвођење отпадних атмосферских вода у Улици 29. Новембра, Мали Мокри Луг

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радова на текућем...

април 26, 2018

ВИШЕ vise