Arhiva

Јавна набавка добара: горива

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: горива...

јул 6, 2018

ВИШЕ vise