- Gradska opština Zvezdara - http://zvezdara.rs -

Povećanje procenta invaliditeta vojnog invalida

Odsek: Odsek za boračku i invalidsku zaštitu

Potrebna dokumentacija:

– Popunjen obrazac
– Medicinska dokumentacija ne starija od 6 meseci (Original)

 Mesto nabavke obrasca: Šalter 7 ili preuzmite ovde PDF [1]

Napomena vezana za dokumentaciju:
Podnose se originali ili overene fotokopije

Mesto predaje dokumentacije: šalteri 5 i 6
Mesto rešavanja predmeta: Soba 302

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 3405-763, 3405-969, 2422-983

Napomena:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 5 i 6 (prijem podnesaka) se može podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30.