- Gradska opština Zvezdara - http://zvezdara.rs -

Vizija, misija, vrednosti i politika kvaliteta

Vizija

Naša vizija je da budemo gradska opština koja se ističe u pogledu kvaliteta življenja naših građana, razvoja privrede i zapošljavanja, bezbednosti građana, obezbeđenja potrebne infrastrukture i kvaliteta životne sredine.

Misija

Misija naše Opštinske uprave je da kroz vrhunski kvalitet usluga maksimalno efikasno ispunjavamo potrebe i očekivanja stanovnika Zvezdare i svih onih koji su upućeni na Opštinu Zvezdara, i da pri tome ispunjavamo zakonske i druge zahteve svih ostalih zainteresovanih strana.


Vrednosti

Ostvarenje naše vizije i misije je moguće kroz dugoročnu održivost našeg uspešnog rada baziranog na privrženosti svih zaposlenih sledećim vrednostima:
1. Zakonito vršenje usluga u skladu sa potrebama i očekivanjima građana;
2. Odgovornost za brz odziv i maksimiziranje efikasnosti u pružanju usluga;
3. Eliminisanje dupliranja zadataka i nadležnosti;
4. Visok nivo profesionalizma, ljubaznosti i uslužnosti koji pomažu da građanin što lakše ostvari svoja prava, kao i transparentnost u radu same Opštinske uprave;
5. Gradnja procesa i sistema baziranih na potrebama i očekivanjima građana, a ne opštinskih službi;
6. Eliminisanje obaveza da građanin dostavlja podatke koji se već nalaze u nekoj od opštinskih službi;
7. Unapređenje elektronske komunikacije za potpuno rešavanje zahteva na daljinu;
8. Unapređenje komunikacija između opštinskih i drugih javnih službi u funkciji vršenja usluga;
9. Razvoj, podsticanje i poštovanje mogućnosti, inicijativa i ideja zaposlenih u Opštinskoj upravi;
10. Učenje od dobre prakse opštinskih uprava kod nas i u svetu, kao i žalbi, predloga i pohvala građana;
11. Donošenje odluka na bazi analiza objektivnih činjenica;
12. Odgovoran odnos prema životnoj sredini i njeno unapređenje.


Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni deo ukupne politike Gradske opštine Zvezdara i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta.

Politika kvaliteta se sastoji od sledećih principa:
1. Zakonito ispunjavanje potreba i očekivanja naših građana, u skladu sa najboljom praksom kod nas i u svetu, prvi je prioritet u vršenju usluga naše Opštinske uprave.
2. Gradnja procesa i sistema u kojima se vrše usluge zasniva se na potrebama i očekivanjima građana, a ne opštinskih službi.
3. Kvalitet, efikasnost i dostupnost naših usluga se ostvaruju istovremeno uz odgovornost za brz odziv, maksimalno korišćenje informacionih tehnologija i standarda kvaliteta.
4. Vrhunski kvalitet usluga je cilj i odgovornost svakog zaposlenog u Opštinskoj upravi, iskazan kroz visok nivo profesionalizma, uslužnosti i ljubaznosti.
5. Timski rad baziran na komunikaciji između opštinskih i drugih javnih službi predstavlja osnov naše kompetentnosti i uslužnosti.
6. Planiranje, preventiva, poboljšanja i inovacije u koje su uključeni naši građani, zaposleni i druge zainteresovane strane, prepoznatljiv je stil našeg rada.
7. Gradnja partnerskih odnosa sa svim zainteresovanim stranama koje učestvuju u unapređenju naših usluga je naša trajna orijentacija.
8. Usklađen održivi razvoj zasnovan na kvalitetu, te zaštiti životne sredine, opštoj sigurnosti, bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu predstavljaju polaznu osnovu za razvoj naše opštine.
9. Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima osposobljavanja i motivacije svih zaposlenih u Opštinskoj upravi.
10. Preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva se odvija sa ciljem uspostavljanja procesa poboljšanja za dugoročno i održivo uspešno ostvarenje ciljeva i zadataka Opštinske uprave.

jun 2016.

Miloš Ignjatović
predsednik Opštine Zvezdara