Одлуке

strelica

Коначна ранг листа корисника за 25 једнократних новчаних помоћи

Након ојављивања Прелиминарне ранг листе корисника, с обзиром да није било приговора у року који је одређен за то, на...

28.11.2019.

ВИШЕ vise

Коначна ранг листа корисника 25 пакета помоћи у огреву

Након објављивања Прелиминарне ранг листе корисника за доделу помоћи у огреву, с обзиром да није било приговора у одређеном року,...

28.11.2019.

ВИШЕ vise

Прелиминарна ранг листа корисника за доделу 25 једнократних новчаних ппомоћи

Након спроведеног јавног позива, разматрања и бодовања приспелих пријава, на предлог Комисије за избегла и интерно расељена лица, Савет за...

20.11.2019.

ВИШЕ vise

Прелиминарна ранг листа корисника за доделу 25 пакета помоћи у огреву

Након спроведеног јавног позива, разматрања и бодовања приспелих пријава, на предлог Комисије за избегла и интерно расељена лица, Савет за...

20.11.2019.

ВИШЕ vise

У Општини Звездара потписивање уговора о додели помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица

Потписивање уговора о додели помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије општине Звездара биће одржано 21.11.2019. у 10 сати...

19.11.2019.

ВИШЕ vise

Конкурс за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике у инвалидским колицима

Председник Градске општине Звездара је, на предлог Комисије за доделу на коришћење пењача уз степенице кориснику инвалидских колица са територије...

14.11.2019.

ВИШЕ vise

Рани јавни увид

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне плана детаљне регулације подручја Градске парк – шуме Звездара,...

01.11.2019.

ВИШЕ vise

Одлука и Предлог одлуке о одобравању финансирања посебних програма спортских организација

Комисија за оцену програма у области спорта (у даљем тексту Комисија) је, на седницaма одржаним 21. и 29. октобра 2019....

31.10.2019.

ВИШЕ vise

Одржана двадесет пета седница Скупштине Градске општине Звездара

Двадесет пета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у среду,...

23.10.2019.

ВИШЕ vise

Јавни увид

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9, за...

21.10.2019.

ВИШЕ vise