Odluke

strelica

Održana sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara, kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik Skupštine, održana je u utorak 11. decembra 2018....

decembar 11, 2018

VIŠE vise

Sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Predsednik Skupštine Gradske opštine Zvezdara Aleksandar Eror zakazao je sedamnaestu sednicu Skupštine za utorak 11. decembar 2018. godine, sa početkom...

decembar 7, 2018

VIŠE vise

Odluka o izboru realizatora programa „Zvezdarijada 2018/2019“

Komisija za manifestacije Gradske opštine Zvezdara, imenovana Rešenjem predsednika Gradske opštine Zvezdara, broj 20-2-71 od 26.07.2017. godine, na osnovu člana 3. i člana...

decembar 3, 2018

VIŠE vise

Obaveštenje o Javnom uvidu

Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) – 1. faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km +0.00)...

novembar 27, 2018

VIŠE vise

Konačne rang liste korisnika za dodelu 25 jednokratnih novčanih pomoći i 25 paketa pomoću u ogrevu

Posle sprovedenih javnih poziva i objave preliminarnih rang listi ,na sednici Saveta za migracije održanoj 20.11.2018. godine, na predlog Komisije,...

novembar 21, 2018

VIŠE vise

Odluka o dodeli sedišta za bebe/decu za putnička vozila

Savet za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Zvezdara na sednici održanoj 15.11.2018. godine doneo je ODLUKU o dodeli sedišta...

novembar 16, 2018

VIŠE vise

Preliminarne rang liste za dodelu novčane i pomoći u ogrevu

Posle sprovedenih javnih poziva za jednokratnu novčanu pomoć i pomoć u ogrevu izbeglicama u statusu i interno raseljenim licima, koja...

novembar 13, 2018

VIŠE vise

Odluka i Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa udruženja – bezbednost saobraćaja na putevima GO Zvezdara

Savet GO Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima na sednici održanoj 6.11.2018. doneo je Odluku o dodeli sredstava za finansiranje...

novembar 7, 2018

VIŠE vise

Predlog odluke o dodeli sedišta za bebe/decu za putnička vozila

Savet Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima na sednici održanoj 26.10.2018. godine, razmatrao  je Izveštaj komisije za praćenje realizacije...

oktobar 26, 2018

VIŠE vise

Predlog odluke o dodeli sredstava za finansiranje programa udruženja – bezbednost saobraćaja na putevima na području GO Zvezdara

Savet Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima, na sednici održanoj 26.10.2018. godine, razmatrao  je Izveštaj komisije za praćenje realizacije programa...

oktobar 26, 2018

VIŠE vise