Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка добара: канцеларијски материјал

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара за...

26.05.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за реализацију Програма безбедности саобраћаја на путевима 2020

Председник Градске општине Звездара, дана 22.05.2020. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) и...

22.05.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе за путничка возила

Председник Градске општине Звездара на основу овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“,број 124/19 –...

22.05.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за сервисни центар

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге одржавања...

21.05.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив на ЕУ пројекту

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених доходовним активностима интерно расељених лица и повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана...

18.05.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге колективног осигурања запослених

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге колективног...

24.04.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге одржавања и унапређења информационог система „Хермес”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге одржавања...

18.03.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на текућим поправкама школа на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на текућим...

16.03.2020.

ВИШЕ vise

Прелиминарне ранг листе за доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица за 2020.

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица, на пројекту „Бољи услови...

16.03.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услугe унапређења положаја националних мањина на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  услугe унапређења...

10.03.2020.

ВИШЕ vise