Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: новогодишњи...

новембар 24, 2017

ВИШЕ vise

Јавне набавка мале вредности – набавка добра: софтвер за ГИС

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добра: софтвера...

новембар 1, 2017

ВИШЕ vise

Јавна набавка мале вредности – набавка радовa на санацији некатегорисаних путева

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радовa на...

октобар 27, 2017

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу седишта за бебе за путничка возила

Председник Градске општине Звездара на предлог Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима расписује Јавни позив за доделу...

октобар 25, 2017

ВИШЕ vise

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

Председник Градске општине Звездара расписује Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске...

октобар 19, 2017

ВИШЕ vise

„Позориште Звездариште“ обавештење о покретању преговарачког поступка – домаћа позоришта

Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива, редни број набавке 27/2017, ...

октобар 12, 2017

ВИШЕ vise

„Позориште Звездариште“ обавештење о покретању преговарачког поступка – страна позоришта

Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива, редни број набавке 28/2017, ...

октобар 12, 2017

ВИШЕ vise

Посебни програми у области спорта 2017

Председник Градске општине Звездара објављује јавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2017. годину. Основне...

септембар 27, 2017

ВИШЕ vise

Финансирање спортских програма

Комисија за оцену програма у области спорта, формирана Решењем председника ГО Звездара, бр. 020-2-93, од 03.08.2016. године,  је на седници одржаној 27.09.2017. године,...

септембар 27, 2017

ВИШЕ vise

Набавка добара: информатичка опрема

Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: информатичка...

септембар 25, 2017

ВИШЕ vise
Страна 1 од 712345...Задња »