Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka usluge štampe i koričenja

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge štampe...

20.11.2019.

VIŠE vise

U Opštini Zvezdara potpisivanje ugovora o dodeli pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica

Potpisivanje ugovora o dodeli pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica sa teritorije opštine Zvezdara biće održano 21.11.2019. u 10 sati...

19.11.2019.

VIŠE vise

Konkurs za dodelu na korišćenje penjača uz stepenice tzv. guseničara za korisnike u invalidskim kolicima

Predsednik Gradske opštine Zvezdara je, na predlog Komisije za dodelu na korišćenje penjača uz stepenice korisniku invalidskih kolica sa teritorije...

14.11.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka radova na rekonstrukciji sportskih terena na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na rekonstrukciji...

13.11.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenih u Gradskoj opštini Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge sistematskog...

07.11.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka građevinsko zanatskih radova na zameni fasadne stolarije na trećem spratu u okviru objekta Policijske stanice „Zvezdara“, u ul. Milana Rakića 50a

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku građevinskog materijala...

07.11.2019.

VIŠE vise

Javni poziv za dodelu pomoći  povratnicima sa teritorije GO Zvezdara u vidu dodele opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti, projekat finansiran od strane EU

Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih dohodovnim aktivnostima interno raseljenih lica i povratnika (u daljem tekstu: Komisija), formirana...

06.11.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka radova na održavanju i sanaciji nekategorisanih puteva

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na održavanju...

06.11.2019.

VIŠE vise

Javni poziv za dodelu pomoći  interno raseljenim licima sa teritorije GO Zvezdara u vidu dodele opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti, projekat finansiran od strane EU

Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih dohodovnim aktivnostima interno raseljenih lica i povratnika (u daljem tekstu: Komisija), formirana...

06.11.2019.

VIŠE vise

Javna nabavka usluge izvođenja pozorišnih predstava, u okviru takmičarskog programa 16. Dečijeg pozorišnog festivala „Pozorište Zvezdarište“ – strana pozorišta

Predmet javne nabavke je usluga izvođenja pozorišnih predstava, u okviru takmičarskog programa 16. Dečijeg pozorišnog festivala „Pozorište Zvezdarište“ – strana pozorišta (ORN: 79953000–9 – usluga organizovanja festivala),...

22.10.2019.

VIŠE vise