Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka dobara: novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: novogodišnji...

decembar 12, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: sportska oprema i rekviziti

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: sportska...

decembar 11, 2018

VIŠE vise

Predstavljanje besplatne aplikacija „Zvezdara na dlanu“ u Opštini Zvezdara

Besplatna aplikacija „Zvezdara na dlanu“ biće zvanično predstavljena javnosti u četvrtak 13.12.2018. u 11 sati u Velikoj sali Gradske opštine...

decembar 11, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka radova na remontu lifta u objektu Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku radova na...

decembar 6, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: sedišta za bebe za putnička vozila

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: sedišta...

novembar 30, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka radova na održavanju i sanaciji nekategorisanih puteva

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na održavanju...

novembar 29, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka usluge čišćenja zgrade Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku usluge čišćenja zgrade...

novembar 28, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenih u Gradskoj opštini Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge sistematskog pregleda...

novembar 22, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka usluge štampe i koričenja

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge štampe...

novembar 20, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka radova na investicionom održavanju javnih zelenih površina – dečijih igrališta na teritoriji Gradske opštine Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radove na investicionom...

novembar 19, 2018

VIŠE vise