Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka usluga izvođenja pozorišnih predstava, u okviru 15. Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište Zvezdarište“ – strana pozorišta

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca pokrenula je pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku usluga...

oktobar 17, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka usluga izvođenja pozorišnih predstava, u okviru 15. Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište Zvezdarište“ – domaća pozorišta

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca pokrenula je pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za javnu nabavku usluga...

oktobar 17, 2018

VIŠE vise

Javni uvid

Nacrt plana detaljne regulacije između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i ulice Veljka Dugoševića,...

oktobar 9, 2018

VIŠE vise

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu sedišta za bebe/decu za putnička vozila

Predsednik Gradske opštine Zvezdara, po predlogu Saveta Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima o dodeli sedišta za bebe/decu...

septembar 28, 2018

VIŠE vise

Poziv za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području GO Zvezdara

Savet Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima upućuje poziv za podnošenje prijava za dodelu sredstava za finansiranje projekata...

septembar 28, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: kompjuterska oprema

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku dobara: kompjuterska oprema...

septembar 25, 2018

VIŠE vise

Konkurs za dodelu novčane pomoći Zadužbine „Dr Jelisaveta i dr Ivan Šegović“ deci i mladima bez roditeljskog staranja sa prebivalištem na području opštine Zvezdara u 2018.godini

Odbor za novčanu pomoć deci Zadužbine „Dr Jelisaveta i dr Ivan Šegović“  na osnovu članova 5, 6, 7 i 8....

septembar 20, 2018

VIŠE vise

Obaveštenje o ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije bloka između ulica Koste Nađa, Semjuela Beketa, Miroslava Krleže i Pupinove u Mirijevu, Gradska opština Zvezdara izložen...

septembar 11, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: toneri

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: toneri...

septembar 10, 2018

VIŠE vise

Javna nabavka dobara: penjač uz stepenice – guseničar

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku  dobara: penjač...

septembar 10, 2018

VIŠE vise