Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Javna nabavka dobara: novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: novogodišnji...

novembar 24, 2017

VIŠE vise

Javne nabavka male vrednosti – nabavka dobra: softver za GIS

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobra: softvera...

novembar 1, 2017

VIŠE vise

Javna nabavka male vrednosti – nabavka radova na sanaciji nekategorisanih puteva

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku radova na...

oktobar 27, 2017

VIŠE vise

Javni poziv za dodelu sedišta za bebe za putnička vozila

Predsednik Gradske opštine Zvezdara na predlog Saveta Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima raspisuje Javni poziv za dodelu...

oktobar 25, 2017

VIŠE vise

Javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica

Predsednik Gradske opštine Zvezdara raspisuje Javni konkurs radi prikupljanja predloga za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske...

oktobar 19, 2017

VIŠE vise

„Pozorište Zvezdarište“ obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka – domaća pozorišta

Gradska opština Zvezdara u svojstvu naručioca pokrenula je javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva, redni broj nabavke 27/2017, ...

oktobar 12, 2017

VIŠE vise

„Pozorište Zvezdarište“ obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka – strana pozorišta

Gradska opština Zvezdara u svojstvu naručioca pokrenula je javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva, redni broj nabavke 28/2017, ...

oktobar 12, 2017

VIŠE vise

Posebni programi u oblasti sporta 2017

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje javni poziv za podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu. Osnovne...

septembar 27, 2017

VIŠE vise

Finansiranje sportskih programa

Komisija za ocenu programa u oblasti sporta, formirana Rešenjem predsednika GO Zvezdara, br. 020-2-93, od 03.08.2016. godine,  je na sednici održanoj 27.09.2017. godine,...

septembar 27, 2017

VIŠE vise

Nabavka dobara: informatička oprema

Gradska opština Zvezdara u svojstvu naručioca pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti koji za predmet ima nabavku dobara: informatička...

septembar 25, 2017

VIŠE vise
Strana 1 od 712345...Zadnja »