- Gradska opština Zvezdara - http://zvezdara.rs -

Становништво


 
По попису из 2011. године, Звездара има 151.808 становника, од чега 70.614 мушкараца и 81.194 жена или 9% становника Београда (Статистички годишњак Београда 2012, Завод за информатику и статистику). Процењено је да средином 2016. године на општини живи 156.872 становника.
 
На претходним пописима, број становника Звездаре кретао се овако:
1971. – 112.938 становника
1981. – 127.753 становника
1991. – 140.483 становника
2002. – 132.621 становника
2011. – 151.808 становника
 
На Звездари је 2012. било 38.982 запослених од којих је 28.802 радило у привреди и 10.180 у ванпривреди. Радно активних становника оштине је било 47.297, и то 24.525 мушкараца и 22.772 жена. Исте године је на општини било регистровано 7.342 правних лица и 4.884 радњи. Било је 58.527 домаћинстава (Статистички годишњак Београда 2012, Завод за информатику и статистику).
 
По попису из 2011. становници Звездаре према националној припадности су:
 
Срби – 137.132
Југословени – 695
Црногорци – 971
Хрвати – 486
Македонци – 723
Роми – 1644
Остали – 2.359
Неизјашњени – 3.878
Регионална припадност – 119
Непознато – 3.801
 
По попису из 2011. становници Звездаре по вероисповести:
 
Исламска – 1.550
Јудаистичка – 32
Католичка – 1.056
Православна – 134.758
Протестантска – 220
Остале – 216
Верник (не припада ниједној вероисповести) – 230
Неизјашњен – 5.141
Није верник – 3.532
Непознато – 4.308
 
На Звездари је 2014. било 1.855 новорођенчади (од тога мушких 917, а женских 938), а умрлих 1.748 (мушких 891 и женских 857) што даје позитиван природни прираштај.
 
Склопљено је 782 бракова, а разведено 100. По попису из 2011. на Звездари је било 125.918 становника старијих од 18 година (мушкараца 57.336 и жена 68.582).
 
На Звездари је 2012. године било 6086 досељених и 4283 одсељених лица, а тај тренд је настављен и наредних година (2013. године-5866 досељених и 4586 одсељених, а 2014. године-6244 досељено и 4441 одсељено лице).