- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Помоћ у грађевинском материјалу за породице избеглица са Звездаре

[1]Након спроведеног Јавног позива за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије Градске општине Звездара, разматрања приспелих захтева, увиђаја на терену и бодовања пријава, објављујемо Прелиминарну ранг листу корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица.

Прелиминарна ранг листа корисника [2]