- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Предлог одлуке са коначним ранг листама – удружења грађана

[1]Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за 2019. годину је на 3. седници, која је одржана 10.3.2020. године усвојила Предлог одлуке са коначним ранг листама. Комисија је проследила Предлог одлуке председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења грађана.

У прилогу се налази:

Извештај Комсије са Предлогом одлуке и коначним ранг листама [2]

Обраложење након истека рока за приговоре – ОПШТИ КОНКУРС [3]