- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Презентација пројекта „Матура у мојој школи“ у Седмој београдској гимназији

[1]Пројектни тим Шесте београдске гимназије приказао је Наставничком већу Седме београдске гимназије резултате пројекта мобилности КА1 Еразмус+ „Матура у мојој школи“ реализованог с Горњоградском гимназијом из Загреба.

Скупу је присуствовала и председница Школског одбора, Драгана Петровић која сматра да изнесене чињенице имају изузетан значај како за унапређење наставе тако и за ученике и родитеље.

Имајући на уму значај теме за ученике будућег првог, другог и [2]трећег разреда Наставничко веће Седме београдске гимназије је изнело захтев да се резултати истраживања и правци развоја припреме матуре, прикажу родитељима почетком нове школске године а израђени пробни матурски тестови из српског језика и књижевности, математике, географије и биологије ураде и у Седмој београдској гимназији током следеће школске године.