- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Psihosocijalna pomoć putem telefona za osobe sa invaliditetom

[1]Kancelarija za pomoć osobama sa invaliditetom Gradske opštine Zvezdara svakog ponedeljka, srede i petka od 9 do 14 časova pruža besplatnu i stručnu psihosocijalnu pomoć putem telefona osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica sa ciljem prevazilaženja negativnih posledica na mentalno zdravlje u vreme trajanja vanrednog stanja.

U navedenim terminima otvoren je mobilni telefon 064-208-5084 na koji će Jelena Vulić, psiholog i psihoterapeut, pružati pomoć i korisne informacije zainteresovanim sugrađanma kako mogu sa što manje posledica prebroditi vreme izolacije, straha, neizvesnosti, dokolice i usamljenosti. Zainteresovani se mogu obratiti i mejlom na elektronsku adresu jelena.vulic@zvezdara.org.rs .

Informacija i kontakt telefon su prosleđeni udruženjima koja brinu o osobama sa invaliditetom na teritoriji opštine Zvezdara.