- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Савет за културу

Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 18.12.2020. године донело Решење о образовању Савета за културу Градске општине Звездара као стручног радног тела Већа.

Задаци Савета су:

Савет доноси Пословник  којим се регулише рад Савета.

Председник Савета је Гордана Мишев, чланица Већа ГО Звездара

Решење о образовању Савета за културу [1]