- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Јавна набавка добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке који за предмет има набавку добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица(јавна набавка бр. 25/2020)

Јавни позив_17.12.2020. [1]

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/9390 [2]

Уговор [3]

Обавештење о додели уговора [4]