- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Јавна набавка добара: опрема за видео надзор са уградњом у објектима месних заједница Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: опрема за видео надзор са уградњом у објектима месних заједница Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 50/2019)

Позив за подношење понуда_04.12.2019 [1]

Конкурсна документација_04.12.2019 [2]

Одговор на питање_06.12.2019. [3]

Конкурсна документација_измењена верзија_06.12.2019 [4]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_06.12.2019. [5]

Одлука о обустави поступка_09.12.2019. године [6]

Обавештење о обустави поступка_18.12.2019. [7]