Arhiva

Јавна набавка услуге стручног надзора над извођењем радова који се финансирају из буџета Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге стручног...

February 13, 2019

ВИШЕ vise