Arhiva

Јавна набавкa добара: тонера

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонера ...

October 2, 2019

ВИШЕ vise