Arhiva

Javna nabavka dobara: tonera

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: tonera ...

October 2, 2019

VIŠE vise