Arhiva

Јавна набавка грађевинско занатских радова на замени фасадне столарије на трећем спрату у оквиру објекта Полицијске станице „Звездара“, у ул. Милана Ракића 50а

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку грађевинског материјала...

November 7, 2019

ВИШЕ vise

Српска традиција без граница

Током гостовања српских гимназија из Темишвара, Будимпеште и Загреба у Шестој београдског гимназији, уприличен је заједнички студијски обилазак природних вредности...

November 7, 2019

ВИШЕ vise