Arhiva

Јавна набавка добара: штампачи

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: штампачи...

January 17, 2020

ВИШЕ vise