Arhiva

Јавна набавкa додатних радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ “1300 каплара”, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда који за предмет има...

June 24, 2020

ВИШЕ vise