Arhiva

Три решења о образовању комисија за спровођење јавних конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2021. годину

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које...

February 3, 2021

ВИШЕ vise