Од 1. до 30.септембра 2014. на активној евиденцији Волонтерског сервиса Звездаре било је укупно 166 корисника. Укупан број ангажованих волонтера за месец септембар је био 37, а реализовано је укупно 496 сати волонтерског рада (укупно 187 социјалних услуга), од тога 317 сати у кућним условима (158 социјалних услуга).

У септембру је 25 волонтера било ангажовано на теренским активностима у кућним условима, а неке волонтерке/и су биле ангажоване у више активности/услуга ВСЗ.

У Волонтерском сервису је свакодневно вођена дијалог листа – дневник телефонских позива и личних долазака грађана у канцеларију ВСЗ.

Волонтерке/и Волонтерског сервиса Звездаре су у септембру учествовали у следећим акцијама:

– Подршка хуманитарној акцији под називом „Помоћ за светско“ Удружења грађана „Плава шкољка“

– 4. септембар-Организовање манифестације „Дана сениора на Звездари“ од 15. до 19.септембра на којој је преко 300 суграђана активно учествовало;

-Припрема и израда поклона на креативним радионицама (сваког уторка) за учеснике и сараднике Дана сениора на Звездари;

-Организовање манифестације „Дани европске баштине“ 24.септембра у Галерији „Миљковић”.

Пријатељи Волонтерског сервиса Звездаре који су обезбедили награде/поклоне за волонтере/ке и кориснике/це током септембра месеца:

– ГО Звездара – обезбедила месечни превоз за август за 23 волонтерке/а које/и су ангажовани/е у реализацији програмских активности ВСЗ (26.880,00 дин);

– Академија Едукатива је обезбедила 42 ваучера за услуге педикира, маникира и фризера.

Награде су подељене 2. октобра у просторијама ВСЗ након поднетих месечних извештаја и обављене евалуације и супервизије рада на терену током септембра месеца.