ијјјоксо

Акција чишћења – насеље Војвода влаховић