[стл_цyр]абавке наручиоци припремају и спроводе на новом Порталу јавних набавки. Све је то другачије од онога на што су наручиоци навикли, електронска форма уместо папира. Како би се наручиоци што боље припремили за рад на [/стл_цyр][стл_цyр][/стл_цyр]