Председник Скупштине претходног сазива Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је Конститутивну седницу Скупштине за СРЕДУ, 10. јула 2024. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предложен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Избор Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Избор председника Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог Решења о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог Решења о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Избор заменика председника Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог за разрешење заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог за постављење заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог за избор чланова Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара

 

 1. Предлог за разрешење Изборне комисије Градске општине Звездара

 

 1. Предлог за именовање Изборне комисије Градске општине Звездара

 

Конститутивном седницом Скупштине Градске општине Звездара до избора Председника Скупштине у складу са Законом о локалним изборима и Пословником о раду Скупштине, председаваће најстарији одборник.