Елаборат за рани Јавни увид  за потребе израде Плана детаљне регулације  за насеље Мали мокри Луг, Општина Звездара (фаза  1)  за блокове 95 и 98, између улица  Иве Маринковића, Микенске, Нове Б6 и Нове  А1.

 

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у ул. 27.марта бр. 43-45, (у сутерену), у периоду од 08.07.2024. године до 22.07.2024. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

 

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

Мишљење на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр.1, закључно са 22.07.2024. године.