Од 1. до 30. априла 2015. на активној евиденцији Сервиса било је укупно 253 корисника. Свакодневно је вођена дијалог листа. Ранка Јеличић је волонтерски дежурала у канцеларији уторком и четвртком.

Укупан број ангажованих волонтера за месец април је 37. Од тога: 19 волонтера је ангажовано на теренским активностима у кућним условима (кућне посете и помоћ и подршка старијим, немоћним, лицима са инвалидитетом и породицама са децом са сметњама у развоју) од чега 1 волонтер ангажован у једнократним занатским услугама Сервиса. У Саветовалишту за појединце и породицу 3 је пружало услуге психосоцијалне подршке, 8 волонтера је реализовало различите радионице, 7 волонтера се ангажовало у пословима подршке канцеларији-дежурство на телефону, на терену. Неке волонтерке/и су биле ангажоване у више активности/услуга ВСЗ.

Реализовано је укупно 399,50 сати волонтерског рада и укупно 185 социјалних услуга, од тога 270,50 сати у кућним условима (149 социјалних услуга), 13,50 сати стручног волонтирања у Саветовалишту за појединце и породицу у просторијама ВСЗ (13 индивидуалне услуге), 55,00 сати у реализацији програмских активности (23 радионице), и 62,00 сата као подршка у канцеларији.

Укупан број корисника услуга ВСЗ у априлу месецу је 253, од тог броја у кућним условима 33 добија редовне волонтерске услуге подршке у свакодневном функционисању, а 15 услуге психо-социјалне подршке, помоћ правника за остваривање социјалних права и за област породично-правне заштите у просторијама Волонтерског сервиса или изван ВСЗ а 205 су користили програме радионица.

Календар догађаја- 7.априла смо организовали дружење родитеља који брину о својој деци са инвалидитетом/ометеном у развоју, 9.априла обележили смо Велики четвртак и организовали хуманитарну акцију прикупљања одеће, обуће, сланиша и слаткиша за кориснике београдских прихватилишта и Свратишта, 16.априла за волонтере, сараднике и грађане смо организовали едукацију на тему „Како се носити са депресијом корисника?“

Награде/поклоне за волонтере/ке је обезбедила ГО Звездара: месечни превоз за април за 21 волонтерку/а које/и су ангажовани/е у реализацији програмских активности ВСЗ (укупно 23.520 дин) и 32 пакета средстава за хигијену;

Награде су подељене 29.априла у просторијама ВСЗ након поднетих месечних извештаја и обављене евалуације и супервизије рада на терену током априла месеца.