Author Archives for Info

Флајер са препорукама суграђанима за живот у току епидемије и у звездарским месним заједницама

November 25, 2020 11:35 am Published by Leave your thoughts

Флајер „Препоруке свим суграђанима „из ципела сениора” за живот у време епидемије” заинтересовани суграђани могу преузети у згради Градске општине...


Јавни позив за предузећа за учешће у програму запошљавања путем стручних обука за Роме и друге маргинализоване групе (рок: 4.12.2020.)

November 22, 2020 10:03 am Published by Leave your thoughts

Објављено 16.11.2020. Пројекат Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” (ИнР пројекат) реализује Немачка организација за...