Author Archives for Stefan Todorovic

Донет Пословник о раду Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар “Олимп-Звездара”

June 8, 2017 5:51 pm Published by Leave your thoughts

У складу са Одлуком о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар “Олимп-Звездара”, Комисија је на на...


Скупштина Градске општине Звездара, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар “Олимп-Звездара”

May 12, 2017 1:05 pm Published by Leave your thoughts

На 7. седници одржаној 11.5.2017. године Скупштина Градске општине Звездара, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора...