ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Бесплатна правна помоћ

Бесплатна правна помоћ

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови правне помоћи

Место решавања предмета: Канцеларија 301

Радно време са странкама: радним даном 07:30 do 11:30 часова

Телефон за информације: 3405-791

Захтев: PDF

Напомена:

За писање поднесака, којима се иницира поступак пред надлежним органом, потребно је заказати пријем; рок за израду писмених поднесака је до пет радних дана.

Накнада се наплаћује у зависности од врсте предмета према тарифи о накнадама и накнади трошкова адвоката, односно накнади за пружање услуга правне помоћи.

У складу са одредбама Закона о бесплатној правној помоћи („Сл.гласник РС“ бр. 87/2018) Градској општини Звездара се подноси захтев за одобравање бесплатне правне помоћи за грађане који имају место пребивалишта или боравишта на територији Градске општине Звездара.
Рок за решавање је осам дана од дана пријема уредног захтева.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи: PDF