Фармацеутско-физиотерапеутска школа ће ове године у оквиру образовног профила фармацеутски техничар вршити упис ученика у одељење билингвалне наставе на српском и енглеском језику.

Пријављивање кандидата за пријемни испит је од 12 – 15.05.2017. (петак, субота, недеља, понедељак) од 9-14:00 часова у Фармацеутско – физиотерапеутској школи.

Пријемни испит из енглеског језика је 27.05. у 10:00 часова (субота).

Потребно је да ученик оствари број бодова за образовни профил: фармацеутски техничар и положи испит из енглеског језика (минимум 14. бодова)

Све информације у вези са уписом су истакнуте на сајту школе – http://www.farmafizio.edu.rs