Categories for Oglasi tenderi i konkursi

Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и др Иван Шеговић“ деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју Звездаре

Одбор за новчану помоћ деци Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  на основу чланова 5, 6, 7 и 8....

September 16, 2020

ВИШЕ vise

Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2020/2021. годину.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало je 14.9.2020. Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе...

September 15, 2020

ВИШЕ vise

Јавни позив на тендер за набавку и испоруку пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица и повратнике на Звездари

Градска општина Звездара намерава да додели уговор о набавци добара за испоруку и достављање пакета грађевинског материјала у Београду, Србија...

August 14, 2020

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: грађевински материјал за интерно расељена лица и повратнике, са територије Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: грађевински...

July 16, 2020

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: гориво

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: гориво...

July 16, 2020

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: тонери

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: тонери...

July 15, 2020

ВИШЕ vise

Јавна набавкa додатних радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ “1300 каплара”, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда који за предмет има...

June 24, 2020

ВИШЕ vise