Двадесет  шеста седница Скупштине Градске општине Звездара

 

Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је двадесет шесту седницу Скупштине за ПОНЕДЕЉАК, 01. јул 2024. године са почетком у 17 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предложен је следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

РЕДОВАН ПОСТУПАК

 

  1. Предлог Одлуке о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2023. годину

 

  1. Предлог Кадровског плана Градске општине Звездара за 2024. годину

 

  1. Предлог Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2024. годину

 

  1. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа ,,Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за период 01.01.2023. до 31.12.2023.године

 

  1. Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2023.годину са стањем на дан 31.12.2023.године

 

  1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавање рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар ,,Олимп-Звездара“

 

  1. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“-Београд за период 01.01.-31.03.2024.године

 

 

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

  1. Предлог Решења о именовању радне групе за израду нацрта Одлуке о реорганизацији ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара“

 

 

III ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА