- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Бесплатан превоз за особе са инвалидитетом

Настојећи да унапреди квалитет свакодневног живота свих својих становника, Градска општина Звездара од 1. јула 2013. године организује и реализује бесплатни превоз особа са инвалидитетом. Овај превоз могу да користе лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији Градске општине Звездара и која поседују доказе о статусу особе са инвалидитетом.

Бесплатан превоз се реализује специјалним комби возилом на целој територији града Београда и пружа се на основу утврђене Листе корисника превоза надлежне Комисије за превоз особа са инвалидитетом по недељном распореду који се утврђује на основу Правилника о коришћењу комби превоза Градске општине Звездара за особе са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом 27. јануара 2017. донела је Одлуку о расписивању годишњег конкурса за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Звездара у 2017-ој години.

Пријаве се могу поднети од дана расписивања конкурса, односно од 27. јануара до 31. децембра 2017., сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова преко писарнице у шалтер сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Заинтересовани грађани додатне информације могу добити у Одељењу за друштвене делатности, путем телефона 3405 609 и 3405 954, или лично у канцеларијама 313 и 208 (Градска општина Звездара, Булевар краља Александра 77.)

Правилник [1]

Конкурсну документацију можете преузети на Информацијама у шалтер сали ГО Звездара и овде:

Текст конкурсa [2]

Пријава [3]

Изјава [4]