- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Besplatan prevoz za osobe sa invaliditetom

Konkurs za besplatan prevoz osoba sa invaliditetom

Nastojeći da unapredi kvalitet svakodnevnog života svih svojih stanovnika, Gradska opština Zvezdara od 1. jula 2013. godine organizuje i realizuje besplatni prevoz osoba sa invaliditetom. Ovaj prevoz mogu da koriste lica koja imaju regulisano prebivalište/boravište na teritoriji Gradske opštine Zvezdara i koja poseduju dokaze o statusu osobe sa invaliditetom.

Besplatan prevoz se realizuje specijalnim kombi vozilom na celoj teritoriji grada Beograda i pruža se na osnovu utvrđene Liste korisnika prevoza nadležne Komisije za prevoz osoba sa invaliditetom po nedeljnom rasporedu koji se utvrđuje na osnovu Pravilnika o korišćenju kombi prevoza Gradske opštine Zvezdara za osobe sa invaliditetom.

Komisija za prevoz osoba sa invaliditetom 23. januara 2019. donela je Odluku o raspisivanju godišnjeg konkursa za korišćenje besplatnog prevoza osoba sa invaliditetom sa prebivalištem/boravištem na području opštine Zvezdara u 2019. godini.

Prijave se mogu podneti od dana raspisivanja konkursa, odnosno od 23. januara do 31. decembra 2019.godine, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova preko pisarnice u šalter sali Gradske opštine Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77.

Zainteresovani građani dodatne informacije mogu dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti, putem telefona 3405 609 i 3405 954, ili lično u kancelarijama 313 i 208 (Gradska opština Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77.)

Pravilnik [1]

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na Informacijama u šalter sali GO Zvezdara i ovde:

Tekst konkursa [2]

Prijava [3]

Izjava [4]