- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Признавање права на увећану породичну инвалиднину по палом борцу

Oдсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:

– Оверена изјава два сведока (Оригинал)
– Медицинска документација (Оригинал)
– Извод из МКР за дете (Потребна је сагласност трећих лица на посебном обрасцу)
– Школска потврда за децу која су на школовању

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF [1] и овде PDF [2]

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 3405-969, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.