- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Признавање права на месечно новчано примање за незапослене РВИ

Oдсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:

– Попуњен образац
– Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева     
– Уверење Националне службе за запошљавање                                  
– Уверење Пореске управе о имовном стању
– Уверење локалне пореске администрације о имовном стању
– Уверење Реп. ПИО фонда да ли се врши уплата доприноса за корисника
– Уверење Агенције за привредне регистре
– Уверење Републичког геодетског завода да корисник не остварује приход од имовине

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF [1] и овде PDF [2]

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 3405-969, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.