- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора Одсека за комуналну инспекцију Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Звездара за 2018.годину сачињен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.36/2015) и он садржи општи приказ задатака и послова Одсека за комуналну инспекцију за 2018.годину, непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на територији Градске општине Звездара из комуналне области. План инспекцијског надзора се заснива на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског надзора, осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају.

Оперативни циљеви Одсека за комуналну инспекцију су усмерени на успостављање целокупног комуналног реда што подразумева одржавање опште уређености и чистоће, контролу заузећа јавних и других површина постављањем привремених и покретних објеката, тезги и башта угоститељских објеката, контролу редовног чишћења септичких јама, контролу држања домаћих животиња и кућних љубимаца, контролу кућног реда у стамбеним зградама, контролу оглашавања и др.

Сврха доношења предлога Плана инспекцијског надзора Одсека за комуналну инспекцију је повећање ефикасности и транспарентности у раду, односно непосредној примени закона и других прописа, спровођењу инспекцијског надзора, праћењу стања уз предлагање мера за унапређење стања на територији општине, као и превентивном деловању комуналне инспекције као једном од средстава остварења циљева инспекцијског надзора.

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2019. годину [1]

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2018. годину [2]

Годишњи план инспекцијског надзора за комуналну инспекцију за 2017. годину [3]