- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije

Predlog godišnjeg Plana inspekcijskog nadzora Odseka za komunalnu inspekciju Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Zvezdara za 2018.godinu sačinjen je u skladu sa članom 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br.36/2015) i on sadrži opšti prikaz zadataka i poslova Odseka za komunalnu inspekciju za 2018.godinu, neposredne primene zakona i drugih propisa, te praćenje stanja na teritoriji Gradske opštine Zvezdara iz komunalne oblasti. Plan inspekcijskog nadzora se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i proceni rizika. Inspekcija je dužna da sprovodi plan inspekcijskog nadzora, osim kada postoje naročito opravdane izuzetne okolnosti koje je u tome sprečavaju.

Operativni ciljevi Odseka za komunalnu inspekciju su usmereni na uspostavljanje celokupnog komunalnog reda što podrazumeva održavanje opšte uređenosti i čistoće, kontrolu zauzeća javnih i drugih površina postavljanjem privremenih i pokretnih objekata, tezgi i bašta ugostiteljskih objekata, kontrolu redovnog čišćenja septičkih jama, kontrolu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kontrolu kućnog reda u stambenim zgradama, kontrolu oglašavanja i dr.

Svrha donošenja predloga Plana inspekcijskog nadzora Odseka za komunalnu inspekciju je povećanje efikasnosti i transparentnosti u radu, odnosno neposrednoj primeni zakona i drugih propisa, sprovođenju inspekcijskog nadzora, praćenju stanja uz predlaganje mera za unapređenje stanja na teritoriji opštine, kao i preventivnom delovanju komunalne inspekcije kao jednom od sredstava ostvarenja ciljeva inspekcijskog nadzora.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za komunalnu inspekciju za 2019. godinu [1]

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za komunalnu inspekciju za 2018. godinu [2]

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za komunalnu inspekciju za 2017. godinu [3]