- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Информатор о раду

Основни подаци о државном органу

Назив: Градска општина Звездара
Адреса: Булевар краља Александра 77, 11000 Београд
Матични број: 07004656
Порески идентификациони број ПИБ: 101468873

Преузмите датотеку: Информатор о раду [1] Informator o radu [2]

Информатор је ажуриран 31.05.2020.


Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Градској општини Звездара је Биљана Момчиловић, шеф Службе за скупштинске послове ГО Звездара, телефон 3405-937.
Подношење захтева писаним путем
Адреса: Булевар краља Александра 77, 11000 Београд
e-mail: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs [3]
Подношење захтева усменим путем
канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара
сваког радног дана од 07:30 до 15:30
Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде [4].


Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Градској општини Звездара је Весна Петровић Урошевић, начелник Одељења за друштвене делатности, телефон 011/3405-906, e-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs [5]

Лице за заштиту података о личности у Градској општини Звездара је Златко Петрин, службеник Управе Градске општине Звездара, телефон: 066/296-506, e-mail: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs [6]

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања [7]
Решење о именовању овлашћеног лица [8]


Списак овлашћених лица за вођење управног поступка [9]

Кодекс понашања службеника и намештеника [10]