- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Informator o radu

Osnovni podaci o državnom organu

Naziv: Gradska opština Zvezdara
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 77, 11000 Beograd
Matični broj: 07004656
Poreski identifikacioni broj PIB: 101468873

Preuzmite datoteku: Informator o radu [1]Informator o radu [2]

Informator je ažuriran 31.07.2019.


Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Gradskoj opštini Zvezdara je Biljana Momčilović, šef Službe za skupštinske poslove GO Zvezdara, telefon 3405-937.
Podnošenje zahteva pisanim putem
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 77, 11000 Beograd
e-mail: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs [3]
Podnošenje zahteva usmenim putem
kancelarija 710, VII sprat Uprave Gradske opštine Zvezdara
svakog radnog dana od 07:30 do 15:30
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja možete preuzeti ovde [4].


Ovlašćeno lice za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Gradskoj opštini Zvezdara je Vesna Petrović Urošević, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, telefon 011/3405-906, e-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs [5]

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj opštini Zvezdara je Zlatko Petrin, službenik Uprave Gradske opštine Zvezdara, telefon: 066/296-506, e-mail: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs [6]

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja [7]
Rešenje o imenovanju ovlašćenog lica [8]


Spisak ovlašćenih lica za vođenje upravnog postupka [9]

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika [10]