- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Измена Решења о признавању статуса избеглог или прогнаног лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Фотокопија Решења које се мења
– Фотокопија Избегличке легитимације
– Фотокопија документа на основу кога се тражи измена Решења

Место предаје документације: 313

Место решавања предмета: 313

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-775