- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Izvod iz matične knjige umrlih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Zvezdara

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za izdavanje
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Šalter matičara ili preuzmite ovde PDF [1]

Napomena vezana za dokumentaciju:
Za lica preminula pre 1946. poželjno je upisati crkvu gde je obavljeno opelo.

Izvod iz matične knjige umrlih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 440 din. (za domaći izvod)
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120 din.

Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 740 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 420 din.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
– Za upis na fakultet
– Za potrebe vojne evidencije
– Za zasnivanje radnog odnosa
– Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
– Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
– Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
– Za restituciju
– Za povraćaj PDV

Mesto predaje dokumentacije:
– Na šalteru matičara u prizemlju

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08.00 do 15.00

Napomena:
Članom 83. Zakona o matičnim knjigama (“Sl. glasnik RS” br. 20/09) propisano je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.