- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Налог за упис промене боравишта избеглих лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице

Потребна документација:
– Изјава станодавца оверена у општини или суду
– Фотокопија доказа о власништву куће или стана

Место предаје документације: 313
Место решавања предмета: 313

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-775