- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одобрење за уклањање дрвећа

Одељење:Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката

Потребна документација:
– Захтев за сечу и орезивање стабала
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној такси

Општинска административна такса: 310,00 дин. захтев 429,00 решење
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF [1]
Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 304

Радно време са странкама: 11.00-15.00, осим петком

Телефон за информације: 3405-714; 3405-902

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.