- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Potvrda o izdržavanju

Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu
Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za izdavanje
– Dokaz o srodstvu (izvodi iz matičnih knjiga rođenih i venčanih)
– Dokaz o prebivalištvu (Uverenje o prebivalištu Policijske uprave za grad Beograd, Ljermontovljeva 12a, ili fotokopija lične karte)
– Za penzionere: Potvrda o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno dokaz da nije korisnik penzije (izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nemanjina 30)
– Za zaposlene: Potvrda poslodavca o ukupno isplaćenoj neto zaradi za prethodnu godinu
– Za nezaposlene: Uverenje RFPIO – prijave i odjave osiguranja (izdaje RFPIO, ul. Nemanjina br. 30)
– Za decu: Potvrda o redovnom školovanju
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Šalter 7 ili preuzmite ovde potvrda-izdrzavanje [1]  i ovde Obrazac_1 [2]

Republička administrativna taksa određena je u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022
Mesto predaje dokumentacije: šalteri 5 i 6
Mesto rešavanja predmeta: 308

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije:
3405-635, 3405-926

Napomena:
– Organ je dužan da po službenoj dužnosti vrši uvid , pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija a koji su neophodni za odlučivanje o zahtevu.
– Stranka može izričito da izjavi da će potrebne podatke za rešavanje po zahtevu pribaviti sama u utvrđenom roku.
– Potpisom na ovom zahtevu podnosilac zahteva saglasan je da se lični podaci prikupljeni iz dokumentacije koju je priložio obrađuju isključivo u svrhu navedenog zahteva, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti