- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Признавање права на помоћ породици у случају смрти војног инвалида

Одсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:
– Попуњен образац
– Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
– Доказ о сродству: Извод из матичне књиге којим се доказује сродство (МК рођених, МК венчаних)
– Оверена изјава два сведока о постојању кућне заједнице односно о старању подносиоца захтева о војном инвалиду последњу годину његовог живота (Оригинал)
– Копија рачуна о извршеној сахрани
– Копија текућег рачуна на који ће се извршити уплата

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF [1] и овде PDF [2]

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 3405-969, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.